वनरक्षक भरती 2023 ऑनलाइन अर्ज सुरू, येथे करा अर्ज

 

अर्ज करण्याची मुदत 

ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुरुवात ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत
दिनांक १०/६/२०२३ दिनांक ३०/६/२०२३

 

 

भरतीकरीता उपलब्ध पदे व वेतनश्रेणी :-

अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी भरतीकरीता एकूण उपलब्ध पदे
1 वनरक्षक (गट-क) S-७ : रु. २१७००-६९१०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते (सातव्या वेतन आयोगानुसार) २१३८

 

 

पद आणि पदसंख्या

पद पदसंख्या
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) (गट-ब) (अराजपत्रित) 13
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (गट ब) (अराजपत्रित) 23
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट ब) (अराजपत्रित) 8
वरिष्ट सांख्यिकी सहाय्यक (गट क) 5
कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक (गट क) 15
लेखापाल (गट-क) 129
सव्र्व्हेक्षक (गट-क) 86
वनरक्षक (गट-क) 2138

 

 

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा

    येथे क्लिक करा

 

pdf डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा 

pdf डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा