Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

अर्ज कसा करायचा
वय वंदना योजनेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही अर्ज करता येतात. ऑनलाइन अर्ज एलआयसीच्या वेबसाइटद्वारे करता येतो. ऑफलाइन अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला एलआयसीच्या शाखेत जावे लागेल.

एलआयसी वेबसाइट –  https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmvvy

आवश्यक कागदपत्रे
– आधार कार्ड
– पॅन कार्ड
– जन्म प्रमाणपत्र
– पत्त्याचा पुरावा
– उत्पन्न प्रमाणपत्र
– बँक खाते पासबुक
– अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
– सेवानिवृत्ती पडताळणी दस्तऐवज

योजना परत करता येते
पॉलिसी घेतल्यानंतर काही दिवसांत तुम्हाला त्यात गुंतवणूक चालू ठेवायची नाही असे वाटत असल्यास, तुम्ही ती परत करू शकता. तुम्ही ही पॉलिसी ऑनलाइन खरेदी केली असेल तर 30 दिवसांच्या आत आणि ऑफलाइन पॉलिसीच्या बाबतीत 15 दिवसांच्या आत परत करू शकता.

 

Kanda chal Anudan आता कांदा चाळीला 1 लाख 60 हजार अनुदान – रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे