आजचे सोयाबीन बाजारभाव

सध्या कसा आहे सोयाबीन बाजार भाव soybean rate today

 

 

पुढील हंगामासाठी शिल्लक साठाही यंदा जास्त राहील, असा अंदाज सोपान व्यक्त केला आहे. सापाच्या अंंदाजा प्रमाणे यंदा गेल्यावर्षीचा शिल्लक साठा विक्रमी पातळीवर होता तर उत्पादनही वाढलं. पण त्याचा सध्या तरी दरावर परिणाम जाणवत नाही. दर 5300 ते ₹5600 च्या दरम्यान आहे. त्यातच देशांतून सोयापेंड निर्यात ही वाढतोय. त्यामुळे पुढील काळात सोयाबीन दरावर दबाव येण्याची शक्यता कमी दिसते, असा अंदाज सोयाबीन बाजारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे.

 

 

शेतमाल: सोयाबिन 26/10/2023 दर प्रती युनिट

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/10/2023
जळगाव क्विंटल 238 4200 4695 4600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 49 4400 4500 4451
कारंजा क्विंटल 6000 4150 4550 4550
अचलपूर क्विंटल 300 4600 4800 4700
सेलु क्विंटल 642 4261 4540 4325
नवापूर क्विंटल 134 4400 4500 4461
तुळजापूर क्विंटल 1350 4500 4600 4550
राहता क्विंटल 58 4150 4700 4550
धुळे हायब्रीड क्विंटल 30 3900 3900 3900
अमरावती लोकल क्विंटल 22812 4350 4521 4435
नागपूर लोकल क्विंटल 5105 4200 4850 4688
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4405 4825 4615
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 440 3726 4690 3851
मेहकर लोकल क्विंटल 2500 4000 4950 4700
परांडा नं. १ क्विंटल 5 4500 4500 4500
अकोला पिवळा क्विंटल 6128 3350 4855 4550
मालेगाव पिवळा क्विंटल 12 4500 4716 4668
चिखली पिवळा क्विंटल 1840 4100 4846 4473
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 15 4651 4651 4651
बीड पिवळा क्विंटल 1421 3200 4701 4533
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4170 4700 4200
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4650 4950 4950
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 52 4600 4800 4700
भोकर पिवळा क्विंटल 616 3700 4700 4200
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 356 4250 4650 4450
जिंतूर पिवळा क्विंटल 1000 4400 4690 4625
सावनेर पिवळा क्विंटल 411 4218 4602 4475
शेवगाव पिवळा क्विंटल 20 4400 4475 4475
शेवगाव – भोदेगाव पिवळा क्विंटल 9 4200 4300 4300
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 5 0 4600 0
साक्री पिवळा क्विंटल 45 3100 4801 4750
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 5 4000 4751 4680
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 881 4571 4651 4611
मुरुम पिवळा क्विंटल 1855 4355 4600 4478
पुर्णा पिवळा क्विंटल 652 4543 4741 4600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2675 4200 4720 4650
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 155 4500 4751 4650
उमरखेड पिवळा क्विंटल 520 4650 4750 4700
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 230 4650 4750 4700
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 1320 3805 4755 4300
राजूरा पिवळा क्विंटल 595 4240 4660 4495
काटोल पिवळा क्विंटल 845 3700 4571 4090
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 879 4000 4640 4450
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 5450 4000 4550 4250
आर्णी पिवळा क्विंटल 1075 4200 4700 4550