350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)

350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)

मित्रांनो आपल्या जीवन मध्ये अनेक संकटे प्रत्तेक दिवशी येत असतात त्या संक टांना जिद्दीने तोंड द्यावे का आपण मागे हटावे ते आपल्या हातात असते तर मित्रांनो आज आम्ही तुम्हाला जीवनावर मराठी स्टेटस प्रदान केले आहेत जे तुम्हाला खूप आवडतील आणि प्रेरणा देतील तर मित्रांनो जर तुम्हाला हे Marathi Life Status आवडले तर नक्कीच तुमच्या मित्रांशी शेअर करा. ज्यामुळे त्यांनाही हे कोट्स आवडतील.

तुम्ही किती जगलात ह्यापेक्षा
कसं जगलात याला जास्त महत्त्व आहे.

350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)
350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)

आयुष्यातल्या असंख्य समस्यांची,
फक्त दोनच कारणे असतात,
एकतर आपण,
विचार न करता कृती करतो,
किंवा कृती करण्याऐवजी,
फक्त विचारच करीत बसतो.

Life Status in Marathi 2023 | जीवनावर आधारीत स्टेटस


कोणत्याही माणसाला अडचणीत जपा,
तो तुम्हाला आयुष्यभर जपेल.

जीवनात तीन प्रकारच्या लोकांना कधीच विसरायचे नाही,
१) ज्यांनी तुम्हाला तुमच्या अडचणीच्या वेळी मदत केली
२) ज्यांनी तुमच्या अडचणीच्या वेळी पळ काढला आणि
३) ज्यांनी तुम्हाला अडचणीत आणले.

जीवनात सुख दुःख दोन्ही
आपण स्वीकारलेच पाहिजेत,
कारण ती आपणच
निर्माण केलेली आहेत..
हे सूत्र लक्षात घेतले तर,
मनुष्य सरळ वागू शकेल.

जेव्हा काही लोक आपली
फक्त गरज लागल्यावर आठवण काढतात,
तेव्हा वाईट वाटून घेऊ नका उलट गर्व करा,
कारण एका मेणबत्तीची आठवण
फक्त अंधार झाल्यावरच येते.

मराठी स्टेटस आयुष्य (Marathi Life Status)

जग नेहमी म्हणते,
चांगले लोक शोधा आणि,
वाईट लोकांना सोडा..
पण भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात,
लोकांमध्ये चांगले शोधा व,
वाईट दुर्लक्षित करा कारण,
कोणीही सर्वगुण संपन्न
जन्माला येत नाही!

350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)
350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)

कधी कधी संकटे आली की,
२ पावले मागे सरकनेच हिताचे असते,
वाघ २ पावले मागे सरकतो तो मागे हटण्यासाठी नव्हे,
तर पुढे झेप घेण्यासाठी.

Marathi Shayari on Life 2023 (मराठी लाईफ शायरी)

थोडे दुःख सहन करुन
दुसऱ्याला सुख मिळत असेल
तर आपण थोडे दुःख सहन
करायला काय हरकत आहे.

350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)
350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)

आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ ,
चांगली पाने मिळणे ,
आपल्या हातात नसते . .
पण मिळालेल्या पानांवर चांगला डाव खेळणे ,
यावर आपले यश अवलंबून असते .

दुसरे कोणी आपल्या अनंदाचे कारण नसते
आपल्या स्वतः व्यतिरिक्त..

नियती जेव्हा तुमच्या हातून
काही हिरावून घेते,
तेव्हा त्यापेक्षाही काही मौल्यवान
देण्याकरिता तुमचा हात रिकामा करीत असते.

तुमचा जन्म गरीब घरात झाला
हा तुमचा दोष नाही,
पण तुम्ही गरीब म्हणूनच मेलात
तर तो तुमचाच दोष आहे.

Marathi Motivation Status (मराठी प्रेरणादायक विचार)


जगाचा रिवाज आहे जोपर्यंत काम आहे
तोपर्यंत नाव आहे .
नाहीतर लांबूनच सलाम आहे .
म्हणून जीवनात मागे बघून शिकायचे
आणि पुढे बघून चालायचे . .

350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)
350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)

जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते….
जेव्हा सर्वजन तुमच्या हरण्याची
वाट पाहत असतात….

कुठल्याही गोष्टीचा शेवट
तोपर्यंत होत नाही
जोपर्यंत तुम्ही प्रयत्न करणे
थांबवत नाही..

Life Attitude Status Marathi (लाईफ attitude स्टेटस)

कधी कधी जीवनात इतक बेधुंद व्हावं लागतं,
दु:खाचे काटे टोचतानाही खळखळून हसाव लागत,
जीवन यालाच म्हणायच असत.दुःख असूनही दाखवायच नसत,
पाण्याने भरलेल्या डोळ्यांना पुसत,आणखी हसायच असत.

जर तुम्हाला सूर्य सारखे चमकायचं असेल,
तर अगोदर सुर्यासारखे तापायला शिका.

जीवनातील सर्वात महत्त्वाचे
निर्णय आपण स्वतः घेतले पाहिजे,
कारण नंतर आपल्याला त्याचा
पश्चाताप व्हायला नको.

जीवनात अनुभव
एक असा कठोर शिक्षक आहे,
जो पहिले परीक्षा घेतो आणि नंतर शिकवतो.

प्रत्येक शण जगा कारण
कोणता शण आपल्यासाठी
शेवटचा असेल हे सांगता नाही येत.

हरलात तरी चालेल फक्त जिंकणारा
स्वत:हून म्हटला पाहिजे हा खेळ
आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता…

Marathi Status On Life Sms (मराठी एसएमएस लाईफ स्टेटस)

आयुष्यात वाईट तेव्हा वाटते …
जेव्हा आपण काही चुका करतो…

Marathi Msg On Life (मराठी मेसेज ऑन लाईफ)

350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)
350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)

खुप माणसांची स्वप्नं या एका विचारामुळे
अपूर्ण राहतात, तो म्हणजे,
लोक काय म्हणतील ?

पण सर्वात जास्त वाईट तेव्हा वाटते जेव्हा ..
त्या हजार चुका आपण एका चुकीच्या व्यक्तीसाठी करतो..

सर्वच प्रश्न सोडवून सूटत नाहीत,
काही सोडून दिले की आपोआप सुटतात.

दोष लपवला की तो मोठा होतो
आणि कबूल केला की नाहीसा होतो.

प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊन जगा.
कारण गेलेली वेळ परत येत नाही.
आणि येणारी वेळ कशी असेल सांगता येत नाही..

एकदा वेळ निघून गेली की
सर्व काही बिघडून जातं मग कितीही
पश्चाताप करून उपयोग नसतो..

खूप एकट केलंय माझ्या जवळच्या लोकांनी ,
समजत नाही वाईट मी आहे कि , माझ नशीब.

आयुष्यात कायम असे लोकं पसंद करा,
ज्याचं मन चेहऱ्यापेक्षा सुंदर असेल.

जेव्हा तुमची कोणी कदर करत नसेल तर ,
त्याच्या life मधून दूर राहणच Better राहील.

संताप करून मनस्ताप करण्यापेक्षा,
शांततेत संवाद केल्यास तुम्हाला पश्चाताप करण्याची वेळ येणार नाही…

खूप मोठा अडथळा आला की समजावं आपण विजयाच्या जवळ आलो.

नक्की वाचा 👉 गुड मॉर्निंग कोट्स इन मराठी


Inspirational Quotes In Marathi (मराठी प्रेरणादायक विचार)

आयुष्य म्हणजे…
तीन वर्षा नंतर अचानक जुन्या मित्राचा एक SMS ,
धुळीत पडलेला फोटो आणि डोळ्यात आलेले अश्रू…!!!

चांगली पुस्तके आणि चांगले माणसं लगेच
लक्षात येत नाही त्यांना वाचावं लागतं.
जीवनावर मराठी स्टेटस

350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)
350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)

स्वतःला एवढे मजबूत करा की किती पण खराब वेळ जरी
आली तरी तुम्हाला त्यात रुबाबात उभे राहता आले पाहिजे. .

जिवनातले तीन छोटे नियम
१ . तुम्हाला जे हवं आहे ते मिळवण्यासाठी तुम्ही जर प्रयत्नचं केले नाही तर ते तुम्हाला कधीच मिळणार नाही….
२ . तुमच्या मनात असलेले तुम्ही जर कधी विचारले नाही किंवा बोलले नाही तर त्याचे उत्तर नेहमीचं नाही असेचं असेल .
३ . जर तुम्ही पुढे जाण्यासाठी पाउल उचललेचं नाही तर तुम्ही जागेवरचं रहाणार …

आयुष्य म्हणजे…
फोन उचलल्यावर मित्राची शिवी आणि sorry बोलल्यावर आणखीन एक शिवी…

स्वप्नं थांबवलीत तर आयुष्य थांबतं ,
विश्वास उडाला कि आशा संपते ,
काळजी घेणं सोडलं कि प्रेम संपतं..
म्हणून स्वप्नं पहा , विश्वास ठेवा आणि काळजी घ्या , आयुष्य खूप सुंदर आहे..

एका ठराविक वयानंतर आपल्याला
पेन्सिलच्या ऐवजी पेन दिले गेलेत,
याचं कारण हेच की
जसजसे आपण मोठे होत जातो,
तसंतसं आपल्या चुका खोडल्या नाही जात.

Motivational Marathi Status
विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाहीत. गोष्टी करत नाहीत.
ते प्रत्येक गोष्ट वेगालळेपनाने करतात.

प्रत्येक पाऊल योग्य नसते, पण धोके पत्करून
त्यातून जे शिकत जातात ते धेय्य नक्क्की गाढतात.

कधी कधी देव तुमची परीस्तीती बदलत नाही कारण
त्याला तुमची मनस्थिती बदलायची असते.

जीवन हे खूपच छोटे से आहे मनून त्या
लोकांन सोबत जगा जे तुमची कदर करतात.

हे आवश्यक नाही की जीवनात
प्रत्येक वेळेस दुसरी संधी मिळेल,
मिळालेल्या पहिल्या संधीचा पुर्ण फायदा घ्या

माणसाचे आयुष्य फक्त दोनवेळा बदलते…
१. जेव्हा कुणीतरी खास व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात येते
२. जेव्हा ती खास व्यक्ती तुमच्या आयुष्यातून निघून जाते..
नविन मराठी स्टेटस

जीवन नावाचा एक पुस्तक असता,
त्यात प्रेम नावाचा एक पान असता,
ते पान फाटला म्हणून
पुस्तक फेकून द्याचा नसता.

संकटं तुमच्यातली शक्ती,
जिद्द पाहण्यासाठीच येत असतात.

life status in marathi (मराठी लाईफ स्टेटस)

लखलखते तारे पाहण्यासाठी
आपल्याला अंधारातच राहवं लागतं.

“जीवनातिल कडवे सत्य”
अनाथ आश्रमात मूले असतात, “गरीबांचे”…
आणि… वृद्धाश्रमात म्हातारे असतात ” “श्रीमंतांचे”….!!!

आयुष्यात त्या व्यक्तीला कधीच दुखावू नका…
जी व्यक्ती तुम्हाला स्वतःपेक्षा जास्त जपते…

जीवन हे असच असत
ते आपल असल तरी
इतरांसाठी जगावच लागतं….

सर्वच प्रश्न सोडवून सूटत नाहीत,
काही सोडून दिले की आपोआप सुटतात.

350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)
350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)

marathi status on life

स्वतःचा बचाव करण्याचं
सर्वात प्रभावी साधन म्हणजे,
समोरच्यावर टीका करणं.

समुद्रातील तुफानापेक्षा मनातील
वादळे अधिक भयानक असतात.
ती निर्माण होऊ देऊ नका.

happy life status in marathi

भुतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद देतो;
भविष्यकाळ आपल्याला स्वप्नांचा आनंद देतो
पण आयुष्याचा आनंद फक्त वर्तमानकाळच देतो.

350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)
350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)

नेहमी लक्षात ठेवा,
आपल्याला खाली खेचणारे लोक,
आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर असतात.

marathi life status

जगाशी प्रामाणिक राहण्यापेक्षा
आधी स्वतःशी प्रामाणिक रहा.

हातावरील रेषेत दडलेले भविष्य बघू नका;
त्याच हाताने कष्ठ करा व स्वत:चे भविष्य घडवा.

life quotes in marathi

कुणाच्याही दुःखाचा
अनादर करू नये.
प्रत्येकजण आपापल्या
संकटांशी झगडत असतो..
काहींना आपल्या वेदना लपवता येतात,
काहींना नाही.

लक्षात ठेवा-आयुष्यात कुठलीच गोष्ट
कायमची आपली नसते.

positive life quotes in marathi

कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत,
ते मिळवावे लागतात.

आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ,
चांगली पाने मिळणे,
आपल्या हातात नसते.
पण मिळालेल्या पानांवर
चांगला डाव खेळणे,
यावर आपले यश अवलंबून असते.

best marathi quotes on life

Life Status in Marathi

तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली
यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.

खोटं बोलणाऱ्या,
फसवणाऱ्या,
व अपमान करणाऱ्या,
लोकांमध्ये राहण्यापेक्षा एकटं
राहिलेलं बरं.

happy life quotes in marathi (हॅपी लाईफ कोट्स इन मराठी)

350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)
350+ Nice Marathi Status On Life 2023 (जीवनावर मराठी स्टेटस 2023)

यश न मिळणे याचा अर्थ
अपयशी होणे असा नाही.

मनाची श्रीमंती ही
कुठल्याही श्रीमंतीपेक्षा मोठी असते.

happy life quotes marathi

आयुष्यातले काही क्षण हे एकांतात
घालवत जा,
सर्व प्रश्नांची उत्तरं तिथेच मिळतील
कारण, तिथेच आपला संवाद फक्त
आणि फक्त स्वतःशी होतो.

स्वत:च्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याचा वापर कधी करु नका;
आणि स्वत:चा वापर कुणाला करु देऊ नका.

quotes on life in marathi

तुम्ही जेवढं इतरांना द्याल तेवढंच,
किंबहुना त्याच्या कित्येक पटीने देव तुम्हाला देईल.

Life Quotes in Marathi
पुढे पाहत चालावे तर पायात काटे टोचतात,
आणि पायात काटे टोचतात म्हणून
खाली पाहत चालावे तर वाटच चुकते,
प्रवासाची दिशाच बदलून जाते
कदाचित यालाच जीवन म्हणतात वाटत.

life status in marathi text

कोणत्याही मनुष्याची सध्याची स्थिती पाहून,
त्याच्या भविष्याची टर उडवू नका.
कारण, काळ इतका ताकदवान आहे कि,
तो एका सामान्य कोळशालाही
हळू हळू हिऱ्यात बदलतो.

उद्याचं काम आज करा
आणि आजचं काम आत्ताच करा.

life quotes in marathi text

तुमचा जन्म गरीब घरात झाला
हा तुमचा दोष नाही,
पण तुम्ही गरीब म्हणूनच मेलात
तर तो तुमचाच दोष आहे.

Life Status in Marathi

आयुष्यात नशीबाचा भाग फक्त एक टक्का
आणि परिश्रमाचा भाग नव्याण्णव टक्के असतो.

marathi quotes on life text

असत्य हे अपंग प्राण्याप्रमाणे असते,
दुसऱ्याच्या आधाराशिवाय ते
कधीच उभे राहू शकत नाही.

ज्याने स्वत:चं मन जिंकलं त्याने जग जिंकलं.

marathi text status on life

आयुष्यातल्या कोणत्याही क्षणी
क्रोधाचे गुलाम बनू नका.

जीवनाचा अर्थ विचारायचा असेल तर
तो आकाशाला आणि समुद्राला विचारा.

marathi shayari on life

दुसऱ्यासाठी डोळ्यात
पाणी आलं कि समजावं,
आपल्यात अजुन
माणुसकी शिल्लक आहे.

यशाजवळ पोहोचण्यासाठी
कधीही शॉर्टकट नसतो.

shayari on life marathi

डोक्यावर बर्फ व जीभेवर साखर
असली की सारे प्रश्न आपोआप सुटतात.

माणसाचं छोट दु:ख जगाच्या मोठ्या दु:खात
मिसळून गेलं की त्याला सुखाची चव येते.

life status marathi

दुसऱ्याचे ओझे उतरवण्यासाठी जेव्हा तुम्ही पुढे होता,
तेव्हा तुमचे ओझे पूर्वीपेक्षा हलके होते हे लक्षात ठेवा.

जन्मभर संपत्तीच्या मागे लागलेला
माणूस संसारातलं सुख, शांती हरवून बसतो.

marathi life thoughts

प्रवासावरुन केव्हा परतावे
हे ज्याला कळते तोच उत्तम प्रवासी.

जीवनातला अंध:कार नाहीसा
करणारी ज्योत म्हणजे हास्य !

good thoughts in marathi about life

जीवनात पुढे जायचे असेल तर
आपल्या अनावश्यक गरजा
वाढणार नाहीत याची काळजी घ्या.

माणसानं राजहंसासारखं असावं.
आपल्याला जे पटेल तेच घ्यावं,
नाही ते सोडून द्यावं.

best thoughts on life in marathi

आपण पक्षाप्रमाणे आकाशात उडायला शिकलो,
माशाप्रमाणे,समुद्रात पोहायला शिकलो पण
जमिनीवर माणसासारखे वागायला शिकलो का?

Marathi Status on Life
प्रसिध्दी ही अशी बाब आहे जी
कितीही मिळाली तरी
माणसाची तहान भागत नाही.

positive thoughts in marathi about life

जो धोका पत्करण्यास कचरतो,
तो लढाई काय जिंकणार !

लोखंडाने सोन्याचे कितीही तुकडे केले
तरी सोन्याची किंमत कमी होत नाही.

reality marathi quotes on life

लबाडी ही तोकड्या चादरीसारखी असते.
तोंडावर ओढुन घ्यावी तर
लगेच खाली पाय उघडे पडतात.

आवड असली की
सवड आपोआप मिळते.

विचार कराण्यासाठी वेळ द्या.
पण एकदा का कृती करण्याची वेळ
आली की विचार करणे थाबंवा
आणि स्वतःला कार्यात झोकून द्या.

समजवण्यापेक्षा समजून घेण्यामधे
खरी परीक्षा असते,
कारण समजवण्यासाठी अनुभवाचा कस लागतो,
तर समजुन घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा लागतो.

शरीर पाण्यामुळे, मन सत्यामुळे
आणि आत्मा ज्ञानामुळे पवित्र राहतो.

कर्तव्याची दोरी नसली की
मनाचा पतंग कुठेही फडफडत राहतो.

अपयश म्हणजे संकट नव्हे;
आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे
ते मार्गस्थ दगड आहेत.

हाव सोडली की मोह संपतो
आणि मोह संपाला की दुःख संपते.

गरूडाइतके उडता येत नाही
म्हणून चिमणी कधी उडण्याचे सोडत नाही.

जीवन जगण्याची कला हीच
सर्व कलांमध्ये श्रेष्ठ कला आहे.

भितीयुक्त श्रीमंत जीवन जगण्यापेक्षा
शांततामय, मानाचे गरीब जीवन चांगले.

आयुष्यातल्या असंख्य समस्यांची,
फक्त दोनच कारणे असतात,
एकतर आपण,
विचार न करता कृती करतो,
किंवा कृती करण्याऐवजी,
फक्त विचारच करीत बसतो.

जीवनात तीन प्रकारच्या लोकांना कधीच विसरायचे नाही,
१) ज्यांनी तुम्हाला तुमच्या अडचणीच्या वेळी मदत केली
२) ज्यांनी तुमच्या अडचणीच्या वेळी पळ काढला आणि
३) ज्यांनी तुम्हाला अडचणीत आणले.

जीवनात सुख दुःख दोन्ही
आपण स्वीकारलेच पाहिजेत,
कारण ती आपणच
निर्माण केलेली आहेत..
हे सूत्र लक्षात घेतले तर,
मनुष्य सरळ वागू शकेल.

जेव्हा काही लोक आपली
फक्त गरज लागल्यावर आठवण काढतात,
तेव्हा वाईट वाटून घेऊ नका उलट गर्व करा,
कारण एका मेणबत्तीची आठवण
फक्त अंधार झाल्यावरच येते.

Marathi Shayari on Life
जग नेहमी म्हणते,
चांगले लोक शोधा आणि,
वाईट लोकांना सोडा..
पण भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात,
लोकांमध्ये चांगले शोधा व,
वाईट दुर्लक्षित करा कारण,
कोणीही सर्वगुण संपन्न
जन्माला येत नाही!

कधी कधी संकटे आली की,
२ पावले मागे सरकनेच हिताचे असते,
वाघ २ पावले मागे सरकतो तो मागे हटण्यासाठी नव्हे,
तर पुढे झेप घेण्यासाठी.

थोडे दुःख सहन करुन दुसऱ्याला सुख मिळत असेल
तर आपण थोडे दुःख सहन करायला काय हरकत आहे.

सुख हे दुःखाचे मोल देऊनच मिळते.

कर्तव्य, कर्ज, उपकार
या ती गोष्टींचं कधीच विस्मरण
होऊ देऊ नये.

आपण आपल्या स्वतःबद्दल कधी वाईट
विचार करू नका कारण,
देवाने या कामाचा ठेका
नातेवाईक आणि शेजारच्यांनी देऊन ठेवलाय.

पाहिलेल्या पावसाळ्यापेक्षा अनुभवलेले
पावसाळे अधिक महत्त्वाचे असतात.

योग्य निर्णय घ्यायचे,
तर हवा अनुभव..
जो मिळतो,
चुकीचे निर्णय घेऊनच!

Life Status in Marathi

गरजेनुसार जीवन जगा इच्छेनुसार नाही,
कारण गरज तर गरीबांची पूर्ण होते,
इच्छा ही श्रीमंत जरी असला तरी अपूर्णच राहते.

अंधारच नसता तर चमकणाऱ्या ताऱ्यांना
काही किंमतच उरली नसती.

अज्ञानाची फळे नश्वर असतात.
ती सकाळी जन्माला येतात
आणि सायंकाळी नष्ट होतात.

प्रेमळ माणसं ही,
इंजेक्शन सारखी असतात,
ते तुम्हाला कधी वेदना देतीलही,
पण उद्देश तुमची
काळजी घेणं हाच असतो.

जीवनात काहीच
कायमस्वरूपी नसते.
नाही चांगले दिवस,
नाही वाईट दिवस.

क्रोधाच्या एका क्षणी संयम राखला
तर पश्चातापाचे शंभर क्षण वाचतात.

लोकांचे तुमच्याबद्दल काय मत आहे
यापेक्षा तुमचे स्वतःबद्दल
काय मत आहे हे महत्त्वाचे.

भित्री माणसे मरण्यापुर्वी अनेकदा मरतात
पण शूर माणसे एकदाच जन्मतात
आणि एकदाच मरतात.

इच्छा दांडगी असली की मदत
आपणहून तुमच्याकडे चालत येते.

संयम राखणे हा
आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे.

जगाला काय आवडते ते करू नका,
तुम्हाला जे वाटते ते करा,
कदाचित उद्या तुमचे वाटणे,
जगाची “आवड” बनेल.

Marathi Whatsapp Status on Life
अन्याय करणे हे पाप आणि
होणारा अन्याय सहन करणे किंवा
उघड्या डोळ्यांनी पाहणे हे महापाप !

विश्वास एखाद्यावर इतका करा की,
तुम्हाला फसवतांना ते स्वतःला दोषी समजतील.

कोणी कौतुक करो वा टीका लाभ तुमचाच आहे,
कौतुक प्रेरणा देते,
तर टीका सुधरण्याची संधी देते.

आनंदापेक्षाही मोठा असा एक आनंद आहे..
तो त्यालाच मिळतो,
जो स्वतःला विसरून इतरांना आनंदित करतो.

जे दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात,
त्यांना स्वातंत्र्यात राहण्याचा हक्क नाही.

ज्याच्या जवळ सुंदर विचार असतात,
तो कधीही एकटा नसतो.

झाडासारखे जगा… खूप उंच व्हा…
पण जीवन देणाऱ्या मातीला विसरू नका.

आयुष्यात तुम्ही किती आनंदी आहात,
ते महत्वाचं नाही,
तुमच्यामुळे किती जण आनंदी आहेत,
याला महत्व आहे.

प्रत्येकाशी प्रेमानेच वागले पाहिजे,
जे आपल्याशी वाईट वागतात,
त्यांच्याशीही प्रेमानेच वागले पाहिजे,
ते चांगले आहेत म्हणून नाही,
तर आपण चांगले आहोत म्हणून.

आपल्या आयुष्यात,
एखाद्या व्यक्तीला आपली ‘गरज’ बनवू नका !
कारण जेव्हा ते बदलतात,
तेव्हा तुम्हाला त्या व्यक्तीचा राग
कमी पण स्वतःचा जास्त राग येतो !

किती दिवसाचे आयुष्य असते,
आजचे अस्तित्व उद्या नसते,
मग जगावं ते हासून-खेळून,
कारण या जगात उद्या काय होईल,
ते कुणालाच माहित नसते.

Life Status in Marathi

सरकारी बसमध्ये बसायला – नको,
(Government) सरकारी शाळेत शिक्षण – नको,
सरकारी दवखाण्यात उपचार – नको,
मुलीला मात्र नवरा फक्त…
“सरकारी नोकरीवालाच पाहिजे”

जी व्यक्ती तुमच्या प्रगतीवर जळते,
त्यांचा तिरस्कार कधीच करू नका,
कारण ती व्यक्ती स्वतःपेक्षा तुम्हाला
उत्कृष्ट व्यक्ती समजून जळत असते.

जीवनात चांगला माणूस होण्यासाठी,
एवढेच करा.
चुकलं तेव्हा माफी मागा,
आणि कुणी चुकलं तर माफ करा.

जीवनात त्याच गोष्टी करण्यात मजा
आहे ज्या गोष्टीला लोक म्हणतात की,
हे तुला कधीच जमणार नाही.

आयुष्यातील सर्वात सोपा नियम:
जे तुमच्यासोबत होऊ नये असे वाटते,
ते इतरांसोबत करू नका.

बेस्ट मराठी जीवन स्टेटस
जो काळाचा रोख पाहून मागे सरकतो,
तोच काळाच्याही पुढे जाऊ शकतो.

अनुभवाने एक शिकवण दिली आहे,
कुणाच्या चुका उणिवा शोधत बसू नका..
नियती बघून घेईल हिशोब तुम्ही करू नका.

आपले दुःख मोजक्या १% माणसांपाशीच व्यक्त करा,
कारण ५०% लोकांना त्याची काही पर्वा नसते,
आणि ४९% लोकांना तुम्ही अडचणीत आहात याचाच आनंद होतो.

विश्वास ठेवा,
आपण जेव्हा कोणासाठी काही चांगलं करत असतो,
तेव्हा आपल्यासाठी सुद्धा कुठेतरी
काही चांगलं घडत असतं..
इतकंच की ते आपल्याला आता दिसत नसतं.

प्रेमाने जोडलेली चार माणसे,
आणि त्यासाठी लागणारे दोन गोड शब्द,
हे वैभव ज्याच्या जवळ आहे तोच खरा श्रीमंत.

माणसाच्या मुखात गोडवा,
मनात प्रेम, वागण्यात नम्रता,
आणि हृदयात गरिबीची जाण,
असली की, बाकी गोष्टी
आपोआप घडत जातात.

कोणीतरी बर्फाला विचारले,
आपण एवढे थंड कसे?
बर्फाने अगदी छान उत्तर दिले,
माझा भूतकाळ पण पाणी
आणि भविष्यकाळ पण पाणीच!
मग मी गरम कोणत्या गोष्टीवर होऊ?
आयुष्य खूप सुंदर आहे
एकमेकांना समजून घ्या आणि जीव लावा.

आयुष्यात एकदा तरी,
“वाईट” दिवसांना सामोरे गेल्याशिवाय,
“चांगल्या” दिवसांची किंमत कळत नाही !

Life Status in Marathi

इच्छा किती विचित्र गोष्ट आहे,
पूर्ण झाली नाही तर क्रोध वाढतो,
आणि पूर्ण झाली तर लोभ वाढतो.

हसण्याची इच्छा नसली तरी,
हसावे लागते..
कसे आहे विचारले तर,
मजेत म्हणावे लागते..
जीवन एक रंगमंच आहे,
इथे प्रत्येकाला नाटक करावे लागते.

कुणी कितीही त्रास द्यायचा प्रयत्न केला तरी,
त्रास करून घ्यायचा की नाही
हे आपल्याच हातात असते.

आयुष्यात कोणत्याही मुलीचा
हात धरायला,
हिम्मत लागत नाही..
हिम्मत लागते ती,
तोच हात शेवटपर्यंत धरून ठेवायला.

आयुष्य म्हणजे खेळ नव्हे,
फुकट मिळालेला वेळ नव्हे,
आयुष्य एक कोडे आहे,
सोडवाल तितके थोडे आहे.

मराठी जीवन सुविचार
भूतकाळ सतत डोक्यात ठेवला तर,
आपण आपला वर्तमानकाळ बिघडवत असतो.
म्हणून जुन्या झालेल्या चुका विसरून,
पुन्हा नव्याने कामाला लागलं पाहिजे.

Life Status in Marathi

अपमानाच्या पायऱ्यावरुनच
ध्येयाचा डोंगर चढायचा असतो.

यशस्वी लोक आपल्या निर्णयाने जग बदलतात,
आणि अपयशी लोक
जगाच्या भीतीने आपले निर्णय बदलतात.

माणूस स्वतःच्या चुकांसाठी उत्तम वकील असतो,
परंतु दुसऱ्यांच्या चुकांसाठी सरळ न्यायाधीशच बनतो.

फुलपाखरु फ़क्त १४ दिवस जगते,
पण ते प्रत्येक दिवस आनंदाने जगून कित्येक ह्रदय जिंकते,
आयुष्यात प्रत्येक क्षण हा अमूल्य आहे,
तो आनंदाने जगा आणि प्रत्येक ह्रदय जिंकत रहा.

चुकीच्या निर्णयामुळे
आपला अनुभव वाढतो..
आणि योग्य निर्णयामुळे आत्मविश्वास…
म्हणून निर्णय बरोबर कि चूक
याचा विचार करायचा नाही,
निर्णय घ्यायचा आणि पुढे जायचं.

झोपेत पडलेली स्वप्ने,
कधी खरी होत नसतात,
पण ती स्वप्ने खरी होतात,
ज्यासाठी तुम्ही झोपणे सोडून देतात.

भूतकाळाच्या आठवणीत रमून,
भविष्याची चिंता करणे
याला मूर्खपणा म्हणतात.

Life Status in Marathi

छोट्या या आयुष्यात,
खूप काही हवं असतं,
पण पाहिजे तेच मिळत नसतं,
असंख्य चांदण्यांनी भरुन सुद्धा,
आपलं आभाळ मात्र रिकामं असतं…
हव्या असलेल्या सगळ्याच गोष्टी,
माणसाला मिळत नसतात,
पण न मिळणाऱ्या गोष्टीच,
माणसाला का हव्या असतात…?

ताकदीची गरज त्यांनाच लागते,
ज्यांना काही वाईट करायचे असते,
नाही तर जगात सर्व काही
मिळवायला फक्त प्रेमच पुरेसे असते,
कारण प्रेमानेच जग जिंकता येते.

सुरुवात कशी झाली यावर
बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.

असं काम करा की,
नाव होऊन जाईल..
नाही तर, असं नाव करा की,
लगेच काम होऊन जाईल.

जीवनातील कोणत्याही दिवसाला दोष देऊ नका,
कारण उत्तम दिवस आठवणी देतात,
चांगले दिवस आनंद देतात,
वाईट दिवस अनुभव देतात,
तर अत्यंत वाईट दिवस शिकवण देतात.

आयुष्यात नेहमी स्वतःचे स्वप्न
पूर्ण करण्यासाठी काम करा, नाहीतर?
दुसरा कोणीतरी तुम्हाला त्याचे
स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी कामाला ठेवेल.

कडू औषध आपण लगेच गिळून टाकतो,
पण गोड चॉकलेट चघळून चघळून खातो,
असंच आयुष्यातले वाईट क्षण लगेच विसरा,
आणि चांगल्या क्षणांचा आनंद मनापासून घ्या.

रागाला जिकंण्याचा एकमेव उपाय – मौन !

मराठी जीवन विचार
किती त्रास द्यावा एखाद्याला,
यालाही काही प्रमाण असते,
आपल्यावरूनच विचार करावा,
समोरच्यालाही मन असते.

रात्र नाही स्वप्नं बदलते,
दिवा नाही वात बदलते,
मनात नेहमी जिंकण्याची आशा असावी,
कारण नशीब बदलो ना बदलो,
पण वेळ नक्कीच बदलते.

दुःख हे कधीच दागिन्यासारखं मिरवू नका,
वाटू शकलात तर आपला आनंद वाटा.

स्वतःच्या हिमतीवर
मेहनत करून जगण्यात
जी मजा आहे ती इतर
कशातच नाही.

दुसऱ्यांच्या गुणांचं कौतुक
करायलाही मन मोठं लागतं.

जीवन चहा बनवण्यासारखे आहे..
अहंकाराला उकळू द्या,
चिंतांना वाफ होऊन उडून जाऊ द्या,
दुखणं विरघळून जाऊ द्या,
चुकांना गाळून घ्या आणि,
सुखाच्या आनंदाचे घोट हसत हसत घ्या.

आवड आणि आत्मविश्वास
असेल तर कोणतीही
गोष्ट अवघड नाही.

ज्या गोष्टींशी आपला काहीही संबंध नाही
त्यात नाक खुपसले की तोटाच होतो.

निघून गेलेला क्षण
कधीच परत आणता येत नाही.

संकटं टाळणं माणसाच्या हाती नसतं
पण संकटाचा सामना करणं त्याच्या हातात असतं.

Life Status in Marathi

या जगात कुणीही आपला मित्र किंवा,
शत्रू म्हणून जन्माला येत नाही.
आपली वागणूक, आपला दृष्टीकोन आणि आपली नाती,
यावर ठरते कोण आपले मित्र किंवा शत्रू.

जे घाईघाईने वर चढू पाहतात ते कोसळतात.

तुम्हाला मोठेपणी कोण
व्हायचंय ते आजच ठरवा.. आत्ताच!

नियती जेव्हा तुमच्या हातून काही हिरावून घेते,
तेव्हा त्यापेक्षाही काही मौल्यवान देण्याकरिता,
तुमचा हात रिकामा करीत असते.

आपल्याला मदत करणाऱ्या
माणसांशी नेहमी कृतज्ञ रहा.

कामात आनंद निर्माण केला की
त्याचं ओझं वाटत नाही.

आपले सौख्य हे
आपल्या विचारांवर अवलंबून असते.

कधी कधी आपण ज्यांच्यावर खूप प्रेम करतो
तीच माणसं आपल्यापासून फार दूर जातात.

जीवन सुविचार मराठी
आपल्यामुळे दुसऱ्याला दु:ख होईल
असे कधीही वागू नका.

तुम्ही जिथे जाल तिथे
तुमची गरज निर्माण करा.

पाप ही अशी गोष्ट आहे
जी लपवली की वाढत जाते.

खरं आणि खोटं यात केवळ चार बोटांचं अंतर आहे,
आपण कानांनी ऎकतो ते खोटं आणि डोळ्यांनी पाहतो ते खरं.

एकमेकांविषयी
बोलण्यापेक्षा,
एकमेकांशी बोलण्याने
वाद मिटतात.

एखाद्याला गुन्हेगार ठरवितांना
त्याच्या जागी स्वत:ला ठेवून बघा.

जगू शकलात तर चंदनासारखे जगा,
स्वत: झीजा आणि इतरांना गंध द्या.

दु:ख कवटाळत बसू नका,
ते विसरा आणि सदैव हसत रहा.

स्वतःची चूक स्वतःला कळली की
बरेच अनर्थ टळतात.

आयुष्यात प्रेम करा,
पण प्रेमाचं प्रदर्शन करू नका.

ऐकणं महत्वाचं आहेच,
पण त्यापेक्षाही महत्वाचं आहे ते
आचरणात आणणं..
किती ऐकलं यापेक्षा आचरणात
किती उतरवलं, यावरच माणसाचं
यशापयश अवलंबून असतं.

Life Status in Marathi

तलवारीच्या जोरावर मिळवलेलं राज्य
तलवार असते तोवरच टिकतं.

प्रतिकूलतेतही अनुकूलता निर्माण करतो
तोच खरा माणूस !

आपला जन्म होतो तेव्हा आपण
रडत असतो आणि लोक हसत असतात,
मरतांना आपण असं मरावं की
आपण हसत असू आणि लोक रडत असतील!

दोष लपवला की तो मोठा होतो
आणि कबूल केला की नाहीसा होतो.

जग भित्र्याला घाबरवते
आणि घाबरवणाऱ्याला घाबरते.

परिस्थितिला शरण न जाता
परिस्थितीवर मात करा.

आवडतं तेच करू नका,
जे करावं लागतं त्यात आवड निर्माण करा.

केवळ ज्ञान असून उपयोग नाही,
ते कसं आणि केव्हा वापरायचं याचंही ज्ञान हवं.

Quotes On Life in Marathi
ज्यादिवशी आपली थोडीही प्रगती झाली नाही
तो दिवस फुकट गेला असं समजा.

ज्या गोष्टी कधीच बदलू शकत नाहीत
त्यांच्याविषयी कधीही दुःखी होऊ नये.

प्रसंगी थोडे नुकसान झाले तरी चालेल,
पण शत्रू निर्माण करू नका.

प्रेम आणि विश्वास, कधिच गमावु नका.
कारण, “प्रेम प्रत्येकावर करता येत नाही.”
आणि, “विश्वास प्रत्येकावर ठेवता येत नाही.”

Life Status in Marathi

जे झालं त्याचा विचार करू नका,
जे होणार आहे त्याचा विचार करा.

चिंता हा कुठल्याही दुःखावरचा
उपाय होऊ शकत नाही.

संयम राखणे हा
आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे.

अशा माणसाला कधीच गमावू नका,
ज्याच्या मनात तुमच्याविषयी,
आदर, काळजी आणि प्रेम असेल.

Leave a Comment