kusum Solar Pump yojana : कुसुम सोलार पंपासाठी नवीन अर्ज आजपासून सुरु.

kusum Solar Pump yojana : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2021 मध्ये ‘कुसुम सोलर’ योजना सुरू केली आहे. प्रधानमंत्री योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५ लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना सौर पंप व्यवसायासाठी केंद्र सरकारकडून ९० टक्क्यांहून अधिक अनुदान दिले जाणार आहे. प्रधानमंत्री कुसुम सौर योजनेअंतर्गत सौर पंप वीज अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही आणि रात्रीची दहशतही सहन करावी लागणार नाही, यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.

 

नवीन कुसुम सोलार पंपासाठी आजपासून अर्ज सुरु

येथे करा नवीन अर्ज

 

देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी, या उद्देशाने राज्यातील कृषी क्षेत्राचे उत्पादन वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केवळ शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री कुसुम सौर योजना लागू केली आहे. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान पीएम यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाच लाख सौर पंप देण्याची योजना तयार केली आहे. पंतप्रधान कुसुम सौर योजनेअंतर्गत पाच लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

नवीन कुसुम सोलार पंपासाठी आजपासून अर्ज सुरु

येथे करा नवीन अर्ज

 

शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना राबविल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2021 मध्ये ‘ला कुसुम सोलर’ योजना सुरू केली आहे. प्रधानमंत्री योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५ लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना सौर पंप व्यवसायासाठी केंद्र सरकारकडून ९० टक्क्यांहून अधिक अनुदान दिले जाणार आहे. प्रधानमंत्री कुसुम सौर योजनेअंतर्गत सौर पंप वीज अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही आणि रात्रीची दहशतही सहन करावी लागणार नाही, यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. kusum Solar Pump yojana

 

नवीन कुसुम सोलार पंपासाठी आजपासून अर्ज सुरु

येथे करा नवीन अर्ज

 

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन देशात वाढावे

यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील

कृषी क्षेत्राचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केवळ शेतकऱ्यांसाठीच

प्रधानमंत्री कुसुम सौर योजना लागू केली आहे.

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान पीएम यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना

पाच लाख सौर पंप देण्याची योजना तयार केली आहे.

पंतप्रधान कुसुम सौर योजनेअंतर्गत पाच लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Leave a Comment